Tytuł
Adopcja psów
26. Finał WOŚP
Ferie zimowe
MAZOWSZE PODZIELONE, ALE NA SZCZĘŚCIE TYLKO STATYSTYCZNIE!
Analiza Wody
Spotkania informacyjne – współpraca Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Budowa chodnika na ulicy Magnoliowej
Dzień Wolontariusza
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2018 ROKU
Dodatkowa Rekrutacja do projektu
Zaproszenie na warsztaty "Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2022"
Ogłoszenie
Zebranie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Drobinie
Informacja do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
Dyżury ZGRP w 2018 roku
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie
UWAGA ! Zmiana siedziby
Bożonarodzeniowe życzenia
Drobin jednym z "Liderów zmian"
Przekazanie nowego sprzętu dla Posterunku Policji w Drobinie
Świąteczne Spotkanie Wigilijne
Zajęcia profilaktyczne w Cieszewie
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2017/2018
Zaproszenie na XLII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie
Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne
Spotkanie Mikołajkowe w Szkole Podstawowej w Drobinie
Klub Dziecięcy - rekrutacja
Warsztaty nt. „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin”
MIAS MAZOWSZE 2018
V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych
Nowe drogi na terenie gminy Drobin
Pomoc od Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
Odbiór częściowy robót w ramach zadania utrzymania Sierpienicy
Tytuł dla Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie
Spotkanie z rolnikami
Zaproszenie na XLI Sesję Rady Miejskiej w Drobinie
Podsumowanie projektu "Drobniej ma sens!"
Bezpłatne badania mammograficzne
Inauguracja Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Odbiór częściowy robót w ramach zadania utrzymania Karsówki
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie
Okólnik
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Powiatu Płockiego
Podsumowanie projektu "Powrót do tradycji w Drobinie"
XL Sesja Rady Miejskiej w Drobinie
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Drobinie
V Bieg Niepodległości
Spis zwierząt przebywających w stadzie - Informacja

Dodatkowe informacje