Nowy samochód dla OSP Drobin

W lipcu bieżącego roku do Drobina dotarł średni ratowniczo-gaśniczy samochód strażacki, który zasilił miejską jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie. Mercedes Benz Atego został dostarczony przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Bocar".  W trakcie Gminno-Powiatowych Dożynek odbyła się uroczystość wyświęcenia i oficjalnego przekazania pojazdu. Po zabraniu głosu przez druha Jana Zielecha – Prezesa OSP w Drobinie, nastąpił akt wyświęcenia, którego dokonał proboszcz parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie - ks. Andrzej Kucharczyk. Ważnym punktem wydarzenia było przekazanie przez Andrzeja Samoraja - Burmistrza Miasta i Gminy Drobin kluczyków i dowodu rejestracyjnego złożonych na ręce druha Janusza Mielczarskiego - Zastępcy Naczelnika OSP w Drobinie oraz druha Konrada Rybickiego - kierowcy i gospodarza remizy OSP w Drobinie, który dokonał również prezentacji możliwości świetlnych i dźwiękowych samochodu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego; bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik - Komendant Miejski Państwowej Staży Pożarnej w Płocku; Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin oraz Krzysztof Wielec - Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie, Radny Rady Powiatu Płockiego.

Nowy nabytek OSP Drobin jest gabarytowo mniejszy od MANA-a -drugiego samochodu stanowiącego wyposażenie miejskiej jednostki, pomimo tego posiada większy zbiornik wody o pojemności 4500 litrów. Ponadto pojazd został bogato wyposażony, załoga wozu ma do dyspozycji: uterenowione podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4, resory z blokadą mechanizmów różnicowych, układ utrzymywania stałego ciśnienia, szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł. 60m z prądownicą wysokociśnieniową, moduł proszkowy (agregat Total 250 kg proszku), system piany sprężonej (PWPSystem - SPS) oraz kamerę cofania.

Nowy samochód pozytywnie wpłynie na efektywność działań, co przełoży się na szybszą interwencję w sytuacjach zagrożenia. Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie gratulujemy nowego nabytku i życzymy, aby musieli wyjeżdżać do interwencji jak najrzadziej.

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego został sfinansowany przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Miasto i Gminę Drobin oraz OSP Drobin. Łączny koszt nowego wozu to 759 402 zł.  

Dodatkowe informacje