Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia pn.: "Odbudowa dachy wraz zkonsrukcją budynku Szkoły Podstawowej w Rogotówrsku po huraganie w dniu 10.08.2017"

Informacja złożonych ofertach

Dodatkowe informacje