Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu  06 października 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2. Sprawozdanie z działalności Spółki SIM.

3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.

4.Sprawy różne.

5.Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

   Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

 

/-/ Henryk  Jeziak

Dodatkowe informacje