Podział funduszu sołeckiego 2017

                     Jak co roku, sołectwa naszej gminy zdecydowały w jaki sposób wykorzystać środki z funduszu sołeckiego, który jest formą budżetu obywatelskiego. Fundusze można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Decyzję o tym na jaki cel je przeznaczyć podejmują mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Aktywna postawa w samorządowej demokracji to okazja do przedstawienia swoich potrzeb, pomysłów oraz czynnego włączenia się w życie sołectwa i całej gminy. Dla samorządu była to też forma konsultacji społecznych, możliwość rozmów z mieszkańcami, odpowiedzi na pytania i zapoznania z zamierzeniami inwestycyjnymi. Przyszłoroczny fundusz sołecki mieszkańcy sołectw zdecydowali przeznaczyć przede wszystkim na modernizację i poprawę stanu dróg gminnych. Na zaproszenie sołtysów, w większości spotkań uczestniczył Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin. Środki wyodrębnione w budżecie gminy Drobin na rok 2018 przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wynoszą niemal 600 000zł.

Dodatkowe informacje