Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 19 października 2017 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi znajdującymi się na nieruchomości położonej w Cieszewie  na działce o numerze ewidencyjnym 11/5 i 10/3 wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości;

2) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Drobin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

3) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Drobin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

4) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030;

5) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

  /-/ Marcin Fronczak

 

 

Dodatkowe informacje