Wtorki z JPK w Urzędach Skarbowych

Urząd Skarbowy w Płocku informuje, że w każdy wtorek listopada 2017 r. (7.11, 14.11, 21.11,28.11) będą prowadzone szkolenia dla przedsiębiorców.

Akcja będzie przebiegała pod hasłem „Wtorki z JPK”. Szkolenia będą odbywały się o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu (ul. 1 Maja 10).

Przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień.

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączą do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Dodatkowe informacje