XL Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Drobinie w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
2. Przedstawienie porządku obrad.
 
3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:
 
1) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia woli wystąpienia Miasta i Gminy Drobin ze Związku Gmin Regionu Płockiego w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi;
2) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie i ustalenia statutu.
 
4. Oświadczenia i komunikaty.
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
 
 /-/ Marcin Fronczak
 
Załączniki

Dodatkowe informacje