Podsumowanie projektu "Powrót do tradycji w Drobinie"

Spółdzielnia Socjalna "Centrum Usług Środowiskowych" zrealizowała w naszym mieście projekt „Powrót do tradycji w Drobinie”. Dla jego realizacji udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 3 000 zł z Programu "Działaj Lokalnie 2017" - Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Powiat Płocki.W poniedziałek, 6 listopada 2017 r. w obecności Iwony Marczak - Prezes Zarządu Fundacji "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem", Krzysztofa Wielca -  Radnego Rady Powiatu w Płocku oraz uczestników Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie podsumowano działania przeprowadzone w trakcie projektu. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Barbara Szafraniec i Ryszard Wolbach, którzy poprowadzili warsztaty motywacyjne "Kolory nadziei" dla seniorów. Warsztaty pozwoliły odkryć pokłady możliwości ukryte w każdym człowieku, zachęciły do samorealizacji oraz uwolniły pokłady dobrej energii w celu osiągnięcia szczęścia. W ramach projektu "Powrót do tradycji w Drobinie" zakupiono donice i kwiaty, odnowiono kosze na śmieci zlokalizowane w centralnej części Drobina oraz utworzono nowe rabaty bylinowe na rynku przed Kościołem p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie.

 

 

 

Dodatkowe informacje