Inauguracja Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W piątek, 17 listopada br., w dniu Międzynarodowego Święta Studentów, delegacja słuchaczy z Drobina uczestniczyła w uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem powołania Uniwersytetu jest umożliwienie osobom powyżej 50 - tego roku życia zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, zaspokojenie potrzeb w zakresie samokształcenia i zagospodarowania wolnego czasu, a także integracja środowiskowa.Podczas wydarzenia, indeksy i studenckie legitymacje wręczyli Piotr Zgorzelski - Poseł na Sejm RP, Tomasz Kominek - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Mariusz Bieniek - Starosta Powiatu Płockiego oraz Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego. Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku został założony i jednocześnie jest prowadzony przez Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi. Patronat naukowy sprawuje Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, a Patronat Honorowy  nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. W  naszej gminie deklaracje złożyło 46 studentów. Chętni nadal mogą się zgłaszać, rekrutacja jest prowadzona w Dziennym Domu "Senior+". Cieszy nas tak liczna grupa osób zainteresowanych tą inicjatywą, gratulujemy odwagi i życzymy samych sukcesów.

 

Dodatkowe informacje