Podsumowanie projektu "Drobniej ma sens!"

W piątek 17 listopada br., Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, na zaproszenie Stowarzyszenia Nasz Drobin, miał przyjemność uczestniczyć w spotkaniu podsumowującym projekt "Drobniej ma sens!". Wydarzenie było okazją do przedstawienia realizacji inicjatyw przeprowadzonych przez drobińskie stowarzyszenie oraz pięciu partnerów projektu - organizacje z Bielska, Nowej Góry, Słubic, Łącka i Nowego Miszewa. Celem tych międzypokoleniowych działań była aktywizacja środowisk senioralnych i wszechstronny rozwój seniorów. Projekt współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, którymi dysponuje Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia oraz jego członkom za aktywizację lokalnej społeczności, przeprowadzenie wielu inicjatyw oraz promowanie naszego miasta.

Dodatkowe informacje