Nowe drogi na terenie gminy Drobin

       Kolejne drogi gminne zostały wykonane i oficjalnie przekazane do użytku. W dniu 31.10.2017 roku spisano protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10" Wykonano następujące elementy: nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o długości niemal 1,5km. Roboty realizowane były w okresie o 6 października do 26 października br. Całkowita wartość modernizacji drogi wyniosła 538 848,27 zł. Początkowo inwestycja miała otrzymać wsparcie z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 80 000 zł, lecz dzięki zaangażowaniu Andrzeja Samoraja - Burmistrza Miasta i Gminy Drobin oraz przychylności Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, kwota ta została powiększona o 70 000 zł. Ostatecznie kwota dofinansowania z TFOGR wyniosła 150 000zł. Przeprowadzono także odbiór końcowy zadania "Przebudowa drogi gminnej relacji Łęg Probostwo - Psary. Wykonano podbudowę drogi o długości 1,49km, w tym m.in.: roboty pomiarowe, roboty ziemne, profilowanie, nawierzchnię asfaltową, pobocza z kamienia tłuczonego, oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem, oznakowanie, obrzeża betonowe, krawężniki, rury ochronne. Całkowita wartość inwestycji 1 201 311,61 zł. Miasto i Gmina Drobin otrzymała dofinansowanie na ten cel ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którymi dysponuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kwota refundacji wyniosła 764 394,00 zł. Wykonawcą obydwu zadań było Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe "Wapnopol" z Glinojecka.
Bardzo się cieszymy, że pomimo trudnego budżetu ze wsparciem środków zewnętrznych udało się zrealizować zadania związane z budową drogi relacji Łęg - Psary oraz Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10. To również spełnienie postulatów zgłaszanych przez Zbigniewa Kłosińskiego oraz Macieja Wiśniewskiego Radnych Rady Miejskiej w Drobinie z terenu Psar i Łęga oraz mieszkańców z tego obszaru. Dzięki powstaniu nowej drogi w Dobrosielicach powstało połączenie pomiędzy drogą krajową, a drogą gminną. Inwestycje drogowe to kolejny element wielkiego przedsięwzięcia jakim jest rozwój całej naszej gminy. Już wkrótce kolejne realizacje planów, których efektem będzie dobrze skomunikowany teren gminy.

Dodatkowe informacje