V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych

            W piątek, 24 listopada br., w Drobinie odbył się V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych. Gościło na nim ponad 300 osób pochodzących z całego Mazowsza - osoby związane z działalnością organizacji pozarządowych, członkowie wielu Rad Seniorów, przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowcy. Podczas kongresu swoje spojrzenie na temat polityki senioralnej przedstawił reprezentant Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej - Stefan Kołucki. Pojawił się również głos samorządów, prelekcje wygłosili: Artur Pozorek - Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej oraz Michał Landowski - Wiceprezydent Pruszkowa. Działania na rzecz seniorów były również tematem wystąpień: Romana Biskupskiego - Koordynatora Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów i Przemysława Wiśniewskiego - Prezesa Fundacji Zaczyn i Członka Rady Polityki Senioralnej przy MRPIPS. Wydarzenie  zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Nasz Drobin oraz Fundację Zaczyn i zostało dofinansowane  ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MRPIPS. Dziękujemy Stowarzyszeniu Nasz Drobin za te cykliczne spotkania oraz aktywne promowanie marki jaką jest nasza miejscowość w skali całego kraju.

 

Dodatkowe informacje