Warsztaty Seniorów w Łęgu Probostwie

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie we współpracy z Miastem i Gminą Drobin realizuje projekt pn. "Bądź aktywny - Szkoła Seniora" współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej. W piątek w Łęgu Probostwie odbyły się pierwsze z warsztatów edukacyjnych pn. "Czy warto uczyć się przez całe życie?". Wzięli w nich udział członkowie i sympatycy Koła numer 3 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz uczestnicy Dziennego Domu Senior-WIGOR z Drobina. Podczas wydarzenia wystąpił Ryszard Wolbach były wokalista zespołu Harlem, współproducent widowiska muzyczno-tanecznego „Kolory Nadziei”. Muzyk wraz z Barbarą Szafraniec poprowadził warsztaty motywacyjne, które miały zwrócić uwagę na możliwości ukryte w każdym człowieku, zachęcić do samorealizacji oraz uwolnić pokłady dobrej energii w celu osiągnięcia szczęścia. Celem projektu "Bądź aktywny - Szkoła Seniora" jest zwiększenie wielopłaszczyznowej aktywności osób starszych, upowszechnianie form ciekawego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, przezwyciężanie stereotypów oraz wzmacnianie zainteresowania edukacją przez całe życie.

     

Dodatkowe informacje