Posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu  02 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin  odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju. Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2.Podsumowanie dotychczasowej współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w zakresie realizacji obowiązku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3.Sprawy różne.

4.Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

   Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

 

(-) Henryk  Jeziak

 

Dodatkowe informacje