Prace porządkowe na terenie Miasta i Gminy Drobin

W ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku przez Miasto i Gminę Drobin, zakupiono nowe oprawy do lamp oświetleniowych w miejskim parku przed kościołem. Zamontowane nowe kosze na śmieci przy ulicach Rynek i Piłsudskiego będą służyć utrzymaniu estetyki i porządku. Kolejne prace porządkowe na terenie Miasta i Gminy Drobin przeprowadziła również Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”. Pracownicy Spółdzielni dokonali wykoszenia traw na działkach i poboczach dróg gminnych. Uporządkowano chodniki, oczyszczono nawierzchnię ulic, a także wypielono rabaty kwiatowe. Wkrótce pojawią się nowe rośliny i nasadzenia, by miasto z dnia na dzień stawało się piękniejsze.  

 

 

Dodatkowe informacje