Komunikat meteorologiczny

Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 47 wydanego o godz. 00:56 dnia 02-08-2017

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: woj. mazowieckie subregion zachodni

Stan obserwowany: Obecnie burze nad woj. mazowieckim nie występują. Ze względu jednak na przemieszczającą się z zachodu na wschód kraju, strefę frontu atmosferycznego z opadami deszczu i burzami, nadal istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk.

Przewidywany rozwój zjawisk: Strefa frontu znajduje się w pasie od Warmii i Mazur, przez Kujawy po południową Wielkopolskę i Dolny Śląsk i sukcesywnie przemieszcza się na wschód, w kierunku zachodnich rejonów woj. mazowieckiego.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Dodatkowe informacje