Wizyta dzieci w urzędzie

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia już po raz kolejny zorganizowało 3-tygodniowy wypoczynek dla ponad 25 dzieci z terenu gminy Drobin. W tym roku uczestnicy półkolonii odbywających się pod hasłem „Wakacje z uśmiechem” złożyli wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin. W czasie spotkania burmistrz Andrzej Samoraj opowiedział najmłodszym o strukturze organizacyjnej i pracy w urzędzie, samorządzie oraz podziale administracyjnym. Następnie dzieci zadawały pytania, a po uzyskaniu odpowiedzi, w dwóch grupach zwiedziły urząd rozpoczynając od gabinetów burmistrza i sekretarza. Goście zapoznali się z obowiązkami i kompetencjami każdego z referatów, o których opowiedzieli pracownicy urzędu. Wypoczynek dotowany jest przez Miasto i Gminę Drobin i łączy się z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin.  

 

Dodatkowe informacje