Działaj Lokalnie - "Powrót do tradycji w Drobinie"

Od lipca bieżącego roku w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przy współudziale Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”, Spółdzielnia Socjalna "Centrum Usług Środowiskowych" realizuje projekt Działaj Lokalnie – „Powrót do tradycji w Drobinie”. Celem jest stworzenie przestrzeni do spotkań przy jednoczesnej aktywizacji i integracji mieszkańców oraz zmiana wizerunku rynku, by powrócił do czasów świetności, kiedy tętnił życiem będąc „sercem” miasta. Projekt zakłada naprawę i pomalowanie ławek, odnowienie śmietniczek oraz oczyszczenie kostki brukowej. Wspólne działania zostaną zwieńczone Piknikiem Sąsiedzkim, by zapoczątkować powrót do tradycji spotkań na drobińskim rynku. W ramach projektu utworzono nowe rabaty bylinowe zlokalizowane na rynku przed Kościołem p.w. św. Stanisława BM Drobinie. Szatę roślinną poszerzono o m.in. trawy ozdobne (miskanty, rozplenice, kostrzewy), rudbekie, jeżówki, kocimiętki, ubiorki, smagliczki, krwawniki, liliowce, żurawki, nachyłki, rozchodniki i kłosowce. Nasadzenia w rustykalnym stylu zostały stworzone dzięki współpracy dzieci i młodzieży, uczestników Dziennego Domu Senior Wigor i Andrzeja Samoraja - Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. Mamy nadzieję, że rabaty będą cieszyć oko mieszkańców i przejezdnych przez wiele lat, dlatego też zachęcamy, aby troszczyć się o wspólne dobro naszego miasta.

 

Dodatkowe informacje