Wakacyjne remonty

Wakacje to dobry czas na przeprowadzenie niezbędnych remontów budynków gminnych jednostek organizacyjnych. W Szkole Podstawowej w Cieszewie pomalowano sale lekcyjne i wybudowano ściankę działową, by podzielić jedną z klas na dwie mniejsze. Wynika to z konieczności przygotowania szkoły do ośmioklasowego systemu nauczania. Remonty przeprowadzane są również w Gminnym Przedszkolu w Łęgu Probostwie. Zostaną odnowione sale zajęciowe, odmalowano już elementy drewniane i metalowe na placu zabaw. Metamorfozę przechodzi również hala Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, gdzie po zamontowaniu nowego, oszczędnościowego systemu oświetleniowego obecnie malowane są ściany. Prace remontowe zostały powierzone do wykonania gminnej Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej. W prace remontowe zaangażowano osoby, które w ten sposób mają szanse odpracować zadłużenie czynszowe na rzecz gminy i swoje obowiązkowe prace społeczne. Celem wszystkich działań jest poprawa stanu technicznego budynków gminnych. 

 

 

Dodatkowe informacje