Projekt Bądź aktywny – Szkoła Seniora - warsztaty edukacyjne

W dniach 30 lipca-1 sierpnia 2017 roku zostały zorganizowane kolejne warsztaty edukacyjne dla seniorów z gminy Drobin w ramach projektu "Bądź aktywny - Szkoła Seniora" współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" przy współpracy z Miastem i Gminą Drobin. Były to trzydniowe wyjazdowe warsztaty pn. "PASJONADA, czyli co drzemie we mnie?" Głównym tematem warsztatów był rozwój zainteresowań i pasji, dzielenie się swoją pasją z innymi osobami, zwiększenie aktywności społecznej osób starszych, inspirowanie do działania i włączania się w oddolne inicjatywy społeczne. Przeprowadzone warsztaty były połączeniem elementów edukacyjnych i artystycznych, a także integracją uczestników.  

Dodatkowe informacje