Pomoc dla poszkodowanych w wyniku huraganu

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, że poszkodowani przez huragan producenci rolni mogą składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku, ul. Bielska 57:

  - w terminie do 30 września 2017 r. – wioski o przyznanie dotacji wynoszącej 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 2000 zł na 1 ha powierzchni upraw leśnych i 10.000 zł do zniszczonego budynku służącego produkcji rolnej.

- w terminie od 4 września 2017 r.wnioski o pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i katastrof” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Program-pomocy-dla-poszkodowanych

 

Informacji udziela również:

 Anna Grączeska  w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – pokój nr 6, Tel. 24 2601441 w. 106

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

(-) Andrzej Samoraj

 

Dodatkowe informacje