Posiedzenie Komisji Oświaty

W dniu 13 września 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie i przedstawienie porządku.

2.      Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.

3.      Sprawy różne.

4.      Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 

(-) Agnieszka Olęcka

Dodatkowe informacje