Komisje Rady Miejskiej w Drobinie

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ

Rady Miejskiej w Drobinie

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

 Lewicki Mariusz Sławomir

Przewodniczący Komisji

2.

 Kacprzak Marek

Członek Komisji

3.

 Krajewska Mirosława

Członek Komisji

4.

 Zajączkowski Ireneusz

Członek Komisji

5.

 Kłosiński Adam Zbigniew

Członek Komisji

 

 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI  PLANOWANIA i BUDŻETU

Rady Miejskiej w Drobinie

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

 Fronczak  Marcin

Przewodniczący Komisji

2.

 Bucior Agnieszka

Członek Komisji

3.

 Jeziak Henryk

Członek Komisji

4.

 Olęcka Agnieszka

Członek Komisji

5.

 Wawrowski Andrzej Krzysztof

Członek Komisji

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI DS. OŚWIATY, SPORTU, KULTURY,

ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Rady Miejskiej w Drobinie

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

 Olęcka Agnieszka

Przewodnicząca Komisji

2.

 Bucior Agnieszka

Członek Komisji

3.

 Chrobocińska Renata

Członek Komisji

4.

 Jankowska Barbara

Członek Komisji

5.

 Makomaski Ireneusz Grzegorz

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI  ROZWOJU  MIASTA  I  GMINY DROBIN

I   GOSPODARKI   KOMUNALNEJ

Rady Miejskiej w Drobinie

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

 Jeziak  Henryk

Przewodniczący Komisji

2.

 Kłosiński Adam Zbigniew

Członek Komisji

3.

 Mielczarek Krzysztof

Członek Komisji

4.

 Wiśniewski Maciej

Członek Komisji

5.

 Zajączkowski Ireneusz

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI WSI, ROLNICTWA I  OCHRONY  ŚRODOWISKA

Rady Miejskiej w Drobinie

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

 Wiśniewski  Maciej

Przewodniczący Komisji

2.

 Bucior Agnieszka

Członek Komisji

3.

 Jeziak  Henryk

Członek Komisji

4.

 Pokrętowski  Kazimierz

Członek Komisji

5.

 Wawrowski Andrzej Krzysztof

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Rady Miejskiej w Drobinie

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

 Kłosiński  Adam Zbigniew

Przewodniczący Komisji

2.

 Bucior Agnieszka

Członek Komisji

3.

 Krajewska Mirosława Teresa

Członek Komisji

4.

 Olęcka Agnieszka

Członek Komisji

5.

 Zajączkowski  Ireneusz

Członek Komisji

 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI STATUTOWEJ

Rady Miejskiej w Drobinie

Lp.

Nazwisko i imię

1.     

 Fronczak Marcin

2.     

 Bucior Agnieszka

3.     

 Kacprzak Marek Adam

4.     

 Mielczarek Krzysztof

5.     

 Wawrowski Andrzej Krzysztof

 

Dodatkowe informacje