Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2022

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2018-2022 - projekt

Pokaż Uchwała Nr XLI/343/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
ankieta_rewitalizacja-1.docx


informacja_z_konsultacji_spolecznych.docx 

 
 

Dodatkowe informacje