Miasto i Gmina Drobin

Miasto i Gmina Drobin leży w północno-zachodniej części Niziny Mazowieckiej w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa płockiego. Siedzibą gminy jest miasto Drobin. Obok miejscowości przepływa rzeczka Karsówka, dopływ Raciążnicy. Powierzchnia gminy wynosi 143,2 km2, zamieszkuje ją 8037 osób. Drobin leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych: drogi nr 10 łączącej Warszawę z Toruniem i całym Pomorzem Zachodnim oraz drogi nr 60 stanowiącej ważny szlak tranzytowy do krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.

Pierwsze wzmianki o Drobinie pochodzą z XIV w. W swojej historii Drobin ocierał się o wydarzenia dla kraju najważniejsze: wojna ze Szwedami, Powstanie Styczniowe, po upadku którego w 1870 r. w ramach represji carskich Drobin utracił prawa miejskie; w Drobinie miały swój postój wojska króla Jagiełły idące pod Grunwald. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. w Kozłowie, Niemcy dokonali masakry żołnierzy cofających się z frontu mławskiego.

1 lipca 1994 r. Drobin odzyskał prawa miejskie.

Warunki środowiskowe oraz tradycja wpłynęły na rolniczy charakter gminy. Pochwalić się możemy dużą ilością gospodarstw specjalistycznych produkujących na wysokim poziomie europejskim mleko i tuczniki o wysokiej mięsności. Miejscowe gospodarstwa są również zapleczem dla cukrowni.

Warto zwiedzić i zobaczyć:

Grodzisko z wczesnego średniowiecza w Mokrzku – więcej informacji -> zabytek.pl

• Gotycki kościół parafialny z 1447 r. pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Drobinie, z elementami renesansowymi, wewnątrz barokowe ołtarze. Link do miejsca na mapie -> google.maps

(By © Marek i Ewa Wojciechowscy / Trips over Poland, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8227191)

Budynek dawnego zajazdu karczmy tzw. „długi dom”. 

• Zespół dworski w Kucharach z 1859 r., w którym żyła i tworzyła Helena Mniszkówna. Obecnie dworek jest własnością Związku Buddyjskiego „Karma Kagyu” i miejscem spotkań buddystów z całej Europy. Więcej informacji -> mazowieckieskarby.pl

Dwór w Kucharach | foto: http://mazowieckieskarby.pl/atrakcje/atrakcja/449/kuchary__dwor

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Łęgu Probostwie z 1409 r. z ołtarzem z drewna lipowego. Link do miejsca na mapie -> google.maps

By Kot.peter – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21574369