Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin
tel. (+48 24) 260-14-41
fax. (+48 24) 260-10-62
e-mail: umgdrobin@plo.pl
www.drobin.pl
ePUAP:  /umgdrobin/skrytkaESP
NIP 776-10-58-643
Numer konta BS Mazowsze o/Drobin
85904210680420035820000050

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj
tel. 242601441 wew. 115

Sekretarz Miasta i Gminy Drobin
Piotr Jarzębowski
tel. 242601441 wew. 104

Skarbnik Miasta i Gminy Drobin
Renata Łukaszewska
tel. 242601441 wew. 119

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sekretariat
tel. 242601441 wew. 115

Kadry
tel. 242601441 wew. 115

Promocja
tel. 242601441 wew. 115

Urząd Stanu Cywilnego  pokój 11 parter
tel. 242601441 wew 109

z-ca kierownika USC – Izabela Jankowska
ewidencja ludności i dowodów osobistych
tel. 242601441 wew.110

Biuro Rady Miejskiej  pokój 114  I piętro
tel. 242601441 wew. 114

Biuro Rady Miejskiej realizuje zadania z zakresu:

  • organizacyjno-technicznej obsługi prac Rady, Komisji i Sołtysów;
  • prowadzenie rejestrów protokółów, aktów prawnych Rady oraz interpelacji i zapytań Radnych;
  • niezbędnej pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Radnych w sprawowaniu ich funkcji.

Referat organizacyjny pokój 113 I piętro
tel. 242601441 wew. 113

Referat Oświaty  pokój 120 I piętro
tel. 242601441 wew. 120

Kierownik – Mariola Wróblewska

Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych
tel. 242601441 wew. 108

kierownik – Agnieszka Słaba

tel. 242601441 wew. 107
Inwestycje gminne, planowanie przestrzenne

Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
tel. 242601441 wew. 102

kierownik – Krzysztof Wielec
Sprawy lokalowe, mieszkania komunalne

tel. 242601441 wew. 106
Gospodarka nieruchomościami
tel. 242601441 wew. 122
Ochrona środowiska, odpady
Ochrona przyrody

Referat Planowania i Finansów

kierownik – Renata Łukaszewska
tel. 242601441 wew.119
Podatki
tel. 242601441 wew. 117

Księgowość
tel. 242601441 wew. 118