Podpisanie umów notarialnych

W dniu 23 listopada 2018 r. Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin podpisał dwie umowy notarialne na podstawie, których oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 428/6, położoną w Drobinie, z przeznaczeniem na …

Czytaj więcej