Informacja dotycząca segregacji Odpadów Komunaln...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drobin Uprzejmie informujemy iż odpady zmieszane będą odbierane jedynie z pojemników z nalepką właścicielską spółki SIM w Drobinie. Pozostałe odpady komunalne należy wystawiać w workach będących własnością spółki SIM, przeznaczonych do segregacji danej frakcji odpadów. …

Czytaj więcej