Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Płoc...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2019 ROKU  Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz …

Czytaj więcej