POSIEDZENIE WYJAZDOWE KOMISJI REWIZYJNEJ

W dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia audytu w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie   Odnośnie sytuacji lokalowej szkoły podstawowej i gminnego przedszkola W związku ze stanem epidemii COVID-19 …

Czytaj więcej

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

W dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i …

Czytaj więcej