INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU DO CEEB

Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację – formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego …

Czytaj więcej

MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji So...

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Krzysztof Wielec uprzejmie informuję o możliwości pozyskania środków w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – ,,Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza. Ze …

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Od 1 lipca 2021 roku na każdego właściciela lub zarządcę budynku, lokalu będzie nałożony obwiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków drogą elektroniczną deklaracji zawierającej informacje o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, które posiada. Dla budynków już …

Czytaj więcej