Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mie...

Pokaż Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku – Powiat Płocki.  Pokaż Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu płockiego w 2022 roku. Pokaż Lista jednostek …

Czytaj więcej

Informacja

Zgodnie z zarządzeniem nr 48/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin – Krzysztof Maciej Wielec informuje, iż dnia 02 maja 2022 r. (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy Drobin będzie nieczynny. Dzień wolny zostanie …

Czytaj więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnic...

W dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin  Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej   Proponowany porządek posiedzenia:   Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku posiedzenia. Zaopiniowanie …

Czytaj więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrow...

W dniu  21 kwietnia 2022 r. o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin  Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej   Proponowany porządek posiedzenia:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przedstawienie …

Czytaj więcej

Zmiana organizacji ruchu.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje o rozpoczęciu prac oznakowania w terenie celem wprowadzenia stałej organizacji ruchu na ulicach: Zaleska, Rynek, Gospodarska, Bożnicza. Prace rozpoczną się od 13 kwietnia br. Polegać będą na wyznaczeniu linii oznakowania poziomego oraz …

Czytaj więcej