Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 21 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum. Kontrola ściągalności od mieszkańców gminy Drobin opłaty za …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

W dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku posiedzenia. Zaopiniowanie projektów …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i O...

W dniu  20 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku posiedzenia. …

Czytaj więcej