Posiedzenie wyjazdowe komisji oświaty 19 i 27 lutego


Data publikacji: 12.02.2019 o 10:28

 

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie do placówek oświatowych oraz Klubu Dziecięcego na terenie miasta i gminy Drobin

 

 19 lutego 2019 r. (wtorek):

9.30 – 10.30         – Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie;

11.00 – 11.30       – Klub Dziecięcy „Wesołe Drobinki” w Drobinie;

12.00 – 13.30      – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie;

od 13.30              – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie.

 

27 lutego 2019 r. (środa):

9.30 – 10.30          – Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie;

11.00 – 12.00        Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego  w Rogotwórsku;

13.00 – 14.00       – Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie;

od 14.00               – Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie.

 

Celem posiedzenia będzie zapoznanie się z problemami ww. placówek, a w szczególności z:

– prowadzeniem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

– warunkami lokalowymi;

– kadrą nauczycielską oraz zasobem pracowników obsługi i administracji  

– sytuacją finansową poszczególnych placówek oraz z ich planami rozwojowymi

– z innymi sprawami istotnymi, związanymi z działalnością tych placówek.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

/-/ Benedykt Olendrzyński