Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 19.11.2020 o 09:01

W dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok;
3) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2021 rok;
4) w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021;
5) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok;
6) w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2021 roku.
7) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2021”;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród;
9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
3. Opracowanie planu pracy na rok 2021:
1) Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej;
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że posiedzenie komisji stałych rady Miejskiej w Drobinie odbędzie się tylko z udziałem radnych – członków komisji.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania i Budżetu
/-/Adam Zbigniew Kłosiński

 

Do pobrania