Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski


Data publikacji: 08.09.2020 o 12:25

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o :
przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.
Termin : od 9 września 2020 r. do 30 września 2020 r.
O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub
2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub
4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.
Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.
BP Płock: 24 2673132; 24 2313749

 

POBIERZ WZÓR WNIOSKU:

Strona 1

Strona 2

 

DRUK WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY DLA ROLNIKÓW SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM COVID-19 DO POBRANIA  NA OFICJALNEJ STRONIE ARiMR www.arimr.gov.pl
ORAZ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W DROBINIE