Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 11 czerwca 2024 r.

07.06.2024

W dniu  11 czerwca 2024 r.  o godz. 8:00 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum.

2. Kontrola wykorzystania funduszu sołeckiego przez sołectwa: Sokolniki, Mogielnica i Kuchary za 2023 r.

3.  Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                                              /-/Monika  Osińska