Program "Ciepłe mieszkanie"

21.05.2024

W dniu 16.05.2023 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie".

Wysokość otrzymanej dotacji 1161000zł.

Umowa została podpisana w obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW Zbigniewa Deptuły, Skarbnika UMiG Drobin Pani Renaty Łukaszewskiej oraz Burmistrza MiG Drobin Pana Grzegorz Szykulski.