Rozpoczyna się nowa kadencja 2024 – 2029

21.05.2024

Miasto i Gmina Drobin rozpoczyna ją z nową radą oraz nowym Burmistrzem. 7 kwietnia mieszkańcy wybrali na to stanowisko Grzegorza Szykulskiego. 

"Z woli mieszkańców Gminy Drobin, wyrażonej w demokratycznych wyborach, przyszło mi objąć urząd Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. Jest to dla mnie niezmierny zaszczyt i jednocześnie wielkie wyzwanie oraz odpowiedzialność.

Na początek chciałbym podziękować Państwu za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, i jednocześnie zapewnić, że zaangażuję się z całych sił w pracę dla dobra naszej gminy.

Pragnę podziękować również moim bliskim – rodzinie i przyjaciołom, za wyrozumiałość i wsparcie. Chcę także wyrazić wdzięczność radnym, zarówno tym, którzy uzyskali mandat, jak i pozostałym, za ich zaangażowanie i pomoc.

Dziękuję również tym, którzy oddali głos na mojego kontrkandydata i którzy przez swój udział w wyborach dali dowód obywatelskiej dojrzałości.

Przed nami pięć lat wytężonej pracy. Mam nadzieję, że swoimi czynami przekonam także tych, którzy na mnie nie głosowali. Chcę być burmistrzem dla wszystkich, niezależnie od ich sympatii osobistych czy politycznych.

Ufam, że całej piętnastce radnych zasiadających w Radzie Miejskiej zależy na dobru Gminy Drobin i jej społeczności."

                                                                       Grzegorz Szykulski

                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Drobin