Wybory Uzupełniające Ławników na kadencję 2024 - 2027

28.06.2024

WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE   ŁAWNIKÓW

NA   KADENCJĘ   2024-2027

 

 

       W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 02 lutego 2024 r. o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027  do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 4 osoby,  Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, iż 26 lipca 2024 r. (piątek) upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Drobinie kandydatów na ławników.

Informacja o trybie zgłaszania radom kandydatów na ławników oraz wzory dokumentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (https://umgdrobin.bip.org.pl – w zakładce „Wybory ławnikówwybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027”.

Szczegółowych informacji w wyżej wymienionej sprawie udziela Inspektor
ds. obsługi Rady Miejskiej  (pok. 114-piętro, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr telefonu 24 260-14-41 wew. 8).