APEL DO MIESZKAŃCÓW


Data publikacji: 30.05.2018 o 16:01

APEL DO MIESZKAŃCÓW O OSZCZĘDNE I RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ

Szanowni Państwo,

w związku ze zwiększonym poborem wody spowodowanym długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych oraz panującymi wysokimi temperaturami, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o racjonalne korzystanie z wody. Utrzymujący się przez dłuższy okres zwiększony pobór wody może doprowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Apelujemy do Państwa o ograniczenie poboru wodu na cele inne niż socjalno-bytowe tj.:
– podlewanie i zraszanie trawników, klombów, ogrodów warzywnych,

– podlewanie upraw działkowych, rolnych i sadowniczych

– mycie pojazdów itp.

Dotychczasowa dobra współpraca daje nam wiarę, że niniejsza prośba zostanie zrozumiana.

Zarząd Spółki
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.