ARiMR – Pomoc po suszy dla rolników i rybaków


Data publikacji: 13.09.2018 o 14:14

 

Od 14 do 28 września 2018 r. w biurach powiatowych ARiMR będzie można składać wnioski o wsparcie finansowe. 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, w gospodarstwach których straty z powodu suszy lub powodzi wyniosły co najmniej 70 proc. upraw.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy,
mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.

Wsparcie to jest adresowane również do  do rybaków prowadzących chów i hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi.

Informacje na stronie ARIMR:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-zwiazana-z-wystapieniem-suszy-lub-powodzi-szkody-w-uprawach-rolnych.html