Budowa lokalnej kotłowni


Data publikacji: 28.07.2020 o 13:58

Chciałbym poinformować mieszkańców ul. Padlewskiego 4,
ul. Padlewskiego 6, ul. Padlewskiego 8, ul. Padlewskiego 10
oraz ul. Spółdzielczej, którzy podłączeni są do lokalnej kotłowni,
że prace przy jej budowie prowadzone są na bieżąco każdego dnia. Zostało wykonane nowe przyłącze wodociągowe przez firmę Remondis. Jak poinformował mnie główny wykonawca, właściciel firmy BIOŚ Pan Piotr Gierczak na początku września zamontowane zostaną dwa kotły i nastąpi wpięcie do istniejącej instalacji.
Grzegorz Szykulski
Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin