Pokaż  Broszura Czyste Powietrze

 

MIEJSKO -GMINNY PUNKT  

KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY  

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

CZYNNY W GODZINACH: 

PONIEDZAŁEK, WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK – 10:00 – 12:00 

CZWARTEK – 13.30 – 15.30 

www.czystepowietrze.gov.pl 

Pokaż Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego – stan na dzień 31.12.2022r.

Pokaż Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego – stan na dzień 31.03.2023r.

Pokaż Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego – stan na dzień 30.09.2023 r.

Pokaż Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmina województwa mazowieckiego – stan na dzień 31.12.2023 r.