Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie

ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin


tel. (+48 24) 260-14-41
fax. (+48 24) 260-10-62 wew. 116
e-mail: umgdrobin@plo.pl
www.drobin.pl

NIP Urzędu Miasta i Gminy Drobin: 776 10 58 643
NIP Gminy Drobin: 774 32 11 442
REGON Urzędu Miasta i Gminy Drobin: 000546644
REGON Gminy Drobin: 611015371

ePUAP:  /umgdrobin/skrytkaESP

Numer rachunku bankowego
BS Mazowsze w Płocku o/Drobin
85 9042 1068 0420 0358 2000 0050

Godziny pracy Urzędu:

  • poniedziałek 07:30 – 15:30
  • wtorek 07:30 – 15:30
  • środa 07:30 – 15:30
  • czwartek 08:30 – 16:30
  • piątek 07:30 – 15:30

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski
tel. 242601441 wew. 9 – sekretariat

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Paweł Pachniewski

tel. 242601441 wew. 9 – sekretariat

Skarbnik Miasta i Gminy Drobin
Renata Łukaszewska
tel. 242601441 wew. 4

Sekretariat
tel. 242601441 wew. 9

Urząd Stanu Cywilnego 
pokój 11 parter
tel. 242601441 wew. 1

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Izabela Jankowska
Z-ca Kierownika USC – Małgorzata Ciarkowska

Referat Organizacyjny i Kadr

tel. 242601441 wew. 9

Biuro Rady Miejskiej
pokój 114  I piętro
tel. 242601441 wew. 8
 

Referat Oświaty i Kultury
pokój 113 I piętro
tel. 242601441 wew. 5
Kierownik Referatu – Mariola Wróblewska

Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Zamówień Publicznych
tel. 242601441 wew. 3
Kierownik Referatu – Monika Lewicka - Jeżewska

Zastępca kierownika referatu - Sylwia Kozłowska
 

Referat Finansowo Księgowy
Kierownik Referatu – Renata Łukaszewska
tel. 242601441 wew. 4