Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczynek


Data publikacji: 31.07.2019 o 18:47

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, że w dniach 2 – 3 sierpnia 2019 r. (piątek , sobota)w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 290507 W  w miejscowości Świerczynek”, na odcinku od drogi powiatowej do rozjazdu w Świerczynie Bęchach będzie układana nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na długości 928,00 m.

W związku z utrudnieniami w ruchu drogowym proszę o korzystanie z innych dróg.

Za powyższe utrudniania z góry przepraszamy i prosimy wyrozumiałość. Zwracamy się również z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.

Serdecznie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wszystkim ewentualnym zainteresowanym.