Druki do pobrania

 

REFERAT FINANSOWO KSIĘGOWY

 

Do pobrania
Klauzula informacyjna szczegółowa pdf | 264.88 Kb Pobierz

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

PODATEK ROLNY

 

 

PODATEK LEŚNY

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

 

ULGA INWESTYCYJNA

 

 

ULGA Z TYTUŁU ZAKUPU GRUNTÓW

 

 

UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY

 

 

ZAŚWIADCZENIA

 

Do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia docx | 19.83 Kb Pobierz
Wniosek - zaświadczenie o niezaleganiu docx | 20.77 Kb Pobierz

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

Do pobrania
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego pdf | 899.53 Kb Pobierz

 

 REFERAT PLANOWANIA ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REFERAT OŚWIATY I KULTURY