| Druki do pobrania

(kliknięcie w ikonkę przy nazwie dokumentu spowoduje pobranie pliku w rozszerzeniu .doc(x) lub .pdf)

 KLAUZULA INFORMACYJNA – podpisać i dołączyć przy składaniu druków


Referat Planowania i Finansów

  • PODATKI

  DL-1 – Deklaracja na podatek leśny

  DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości

  DR-1 – Deklaracja na podatek rolny

 DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych

 DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1

 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (dot. rolników)

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – rozp. 1407 dot. przeds.

  IL-1 – Informacja w sprawie podatku leśnego

  IN-1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

  IR-1 – Informacja o gruntach

  Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

  Umorzenie podatku, odsetek lub rozłożenie na raty dla osób fiz. niepr. dział. gosp. i rol.

 Umorzenie podatku, odsetek lub rozłożenie na raty dla przeds. i rol.

 Wniosek – zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych

  Wniosek o wydanie zaświadczenia

  ZL-1A – Dane o nieruchomościach leśnych

  ZL-1B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

  ZN-1A – Dane o nieruchomościach

  ZN-1B – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

  ZR-1A – Dane o nieruchomościach rolnych

  ZR-1B – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 WNIOSEK – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 


Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

WNIOSEK o wydanie decyzji o: warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

 


Referat Ochrony Środowiska

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew