Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Drobin z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie 289,00 mb nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni chodnika: lewa strona długości – 247,80 mb, strona lewa długości 273,00 mb (kostka betonowa czerwona – 8 cm) wraz ze zjazdami. Projektowana jest kanalizacja deszczowa na odcinku o dł. 440 m – obejmująca odcinek w ul. Gospodarską oraz kolektor główny. Wody deszczowe z korektora głównego odprowadzone zostaną w kierunku południowym poprzez projektowany osadnik i separator do rowu melioracyjnego. Przebudowie zostanie poddane skrzyżowanie z drogą krajową DK60 Łęczyca–Ostrów Mazowiecka, sieć kanalizacji deszczowej oraz branża telekomunikacyjna.

Całkowita wartość zadania 1.510.497,40 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 685.469,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.